Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Tóc vàng chỉ khoái thổi kèn