Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Vào nhà nghỉ ngủ trưa với đồng nghiệp